Ålderismens betydelser – exempel och konsekvenser för hälsa

Ålderismens betydelser – exempel och konsekvenser för hälsa

Du får veta vad Joe Bidens kala hjässa har för koppling till föredragshållarens squashträning och ta del av ny kunskap inom forskningsområdet ålderism. Sänds även digitalt.

Seniortorget, Renmarkstorget 15

I detta intressanta föredrag berättar Fredrik Snellman, universitetslektor, vad ålderism betyder och hur ålderism definieras i det vetenskapliga sammanhanget.

I sitt föredrag delar han med sig av exempel och statistik på i vilken utsträckning äldre personer över 65 år upplever sig diskriminerade på grund av sin ålder och hur det har förändrats över tid.

Varför är ålderism en viktig fråga? Vilka hälsomässiga konsekvenser följer av att utsättas för negativ särbehandling på grund av ålder? Om du är nyfiken, kom och ta del av Fredriks föredrag och passa på att föra en dialog om ett intressant och högaktuellt ämne.

Du får även ta del av riktigt färsk statistik om diskriminering och upplevd ensamhet som en konsekvens av coaronapandemins 70+ restriktioner.

Givetvis får du svar på vad som döljer sig i den kryptiska ingressen!

Åhörare på plats har möjlighet att föra en dialog och ställa frågor direkt till föredragshållaren. Åhörare som medverkar digitalt kan ställa frågor i chatten.

Ingen anmälan krävs.

Föreläsare: Fredrik Snellman, docent, FD och Universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete, Umeå Universitet