Äldreomsorgen i Nordmaling, Sverige och världen

Onsdag 23/5 kl. 19.00
Kullen, Nordmaling
Klas-Göran Sahlen lektor vid Umeå Universitet tar oss med på en spännande resa
där han beskriver äldreomsorgen ur olika perspektiv i Nordmaling, Sverige och världen.
Som grund har han resultatet från olika forskningsprojekt som gjorts runt äldre.
Alla intresserade varmt välkomna!