Alexandra A. Ellis ”Förlöst”, Umeå konsthall 28/5-17/8

Dokumentärfotografen Alexandra A. Ellis belyser i sin utställning värderingar, identitet och perspektiv kring barnafödande. Utställningen ”Förlöst” utforskar ”glidskiktet” mellan natur och kultur, kropp och civilisation, förnuft och instinkt.

Hur förhåller vi oss till vår tillblivelse i en civilisation som eftersträvar full kontroll? I en tillvaro där kroppen har förlorat sitt sammanhang, där vi byggt ett ramverk kring den som står i stark kontrast till dess grundläggande funktioner.

”Förlöst” bryter mot gängse skildringar om barnafödande och undersöker det som finns bortom och mellan det medicinska och upplevelsen av att bli förälder. Här åskådliggörs berättelser som inte lika lätt går att ta fasta på, som skulle kunna jämföras med en andlig, känslomässig och intuitiv erfarenhet som sker inom den som föder. ”Förlöst” undersöker kollisionen och diskrepansen mellan kultur och natur och fokuserar på den subjektiva relationen till den egna kroppen, att befinna sig mellan kontroll och att ge efter.

”Innan jag själv fött barn betraktade jag min kropp som ett verktyg som behövde putsas, tämjas och kontrolleras. Hela livet hade den anpassats till olika normer, regler och polerade ideal. På olika sätt hade jag fogat den efter samhället, gjort allt för att förekomma det som kunde drabba mig och min kropp; all smärta och brist på kontroll. Och plötsligt skulle jag föda barn. Jag ställdes inför en krock mellan kultur och natur där jag var tvungen att kapitulera.”
Alexandra A. Ellis

Samtliga bilder i ”Förlöst” är fotograferade i Västerbotten mellan åren 2014 – 2018. Utställningen visas i Umeå konsthall, plan 3 i Väven den 28 maj till den 17 augusti 2019. Se mer om utställningen och programmet som hör till på www.umea.se/konst.

Alexandra A. Ellis är dokumentärfotograf baserad i Umeå och har en examen i Bildjournalistik från Nordens fotoskola. Hennes arbete fokuserar på längre projekt som utforskar det dokumentära berättandet och ofta bottnar i det enkla och vardagliga, men som i ett större sammanhang berättar om att vara människa.