Allsång med Ingemar Grahn i Döbelnspark

Allsång med Ingemar Grahn
Måndag 17 juli, klockan 14.00–15.30

Varmt välkomna till Döbelnspark för allsång i parken med Ingemar Grahn.
Sommarprogram för seniorer.
PRO Umeå står som värd denna dag.