”Allt mellan himmel och jord” [Umeå orgeldagar]

”Allt mellan himmel och jord” [Umeå orgeldagar]

Studenter från Mellansels folkhögskola bjuder på ett spännande orgelprogram med musik från olika genrer.

En del av Umeå orgeldagar 2023.

Plats: Ålidhemskyrkan

Med reservation för eventuella ändringar (se webbplats).