Amar Kanwar / The Sovereign Forest

Med poesin till hjälp, och genom filmer, texter, fotografier, objekt och en installation, visar Kanwar hur historien också rymmer kamp för mänskliga rättigheter, för rättvisa och för att bevara kunskap och minnen.

I The Sovereign Forest [Den autonoma skogen] berättar konstnären och filmaren Amar Kanwar en historia om exploatering och dess konsekvenser. I den indiska delstaten Odisha har jakten på naturresurser förändrat landskapet till oigenkännlighet och markkonflikterna innefattar tvångsevakuering, korruption, polisbrutalitet, skrämselpropaganda och rättsosäkerhet.

Med poesin till hjälp, och genom filmer, texter, fotografier, objekt och en installation, visar Kanwar hur historien också rymmer kamp för mänskliga rättigheter, för rättvisa och för att bevara kunskap och minnen.
The Sovereign Forest har kommit till i samarbete med redaktören och aktivisten Sudhir Pattnaik och den grafiska formgivaren och filmaren Sherna Dastur.

Amar Kanwar (f. 1964) är född och verksam i New Delhi, Indien. Hans verk har presenterats på en rad internationella filmfestivaler, konstbiennaler och museer runt om i världen, bland annat på dOCUMENTA (14) i Kassel, Tyskland.