Anhörigforum

Anhörigforum

Kommunens anhörigstöd och verksamheten Personligt ombud ger dig information om vad dom kan göra för dig och hur du kan bidra till personer i din omgivning.

Seniortorget, Renmarkstorget 15, Umeå

13.00–13.30 Information om kommunens anhörigstöd.

13.30–14.00 Personliga ombud i Umeåregionen berättar om sin verksamhet.

Ett personligt ombud arbetar på uppdrag av den enskilde och är fristående från myndigheter. Det personliga ombudet är ett stöd i kontakter med olika myndigheter och kan hjälpa dig att söka det stöd du önskar och har behov av. Du får kännedom om uppdraget och hur man går tillväga för att ansöka.

Du har möjlighet att föra en dialog och ställa generella frågor till de som medverkar under eftermiddagen.

Ingen anmälan krävs.

Föreläsare: Jenny Strandelin, Sherry Markgren och Susanne Eriksson personliga ombud i Umeåregionen samt Riitta Päivärinta Stenman, anhörigstöd Umeå kommun