Anhörigforum – digitalt stöd för dig som anhörig

Anhörigforum – digitalt stöd för dig som anhörig

Kom och ta del av information om vilka digitala plattformar med stöd som finns för dig som anhörig. Seniortorget, Renmarkstorget 15.

Välkommen till Seniortorget där du får information om kommunens anhörigstöd samt vilka digitala plattformar som finns för dig som anhörig. Vi tittar också på en film från Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka).

Personal som arbetar med kommunens anhörigstöd finns på plats för att besvara era frågor och funderingar.

Ingen anmälan krävs.