Anhörigkafè

Kom in är en mötesplats som ligger på östra strandgatan 50a. I dag kl.12-15 är det anhörigkafé. Är du, eller har varit, anhörig till en närstående som är långvarigt sjuk, äldre, funktionshindrad, har ett missbruk eller psykisk ohälsa. Då är du välkommen till anhörigkafé för att få en pratstund och möjlighet att dela erfarenheter med andra. Kommunens anhörigkonsulenter finns på plats. I kaféet kan hembakat fika köpas. Varmt välkommen!