Ann Edholm / Tungan på ordet

Ann Edholm vill att hennes målningar ska upplevas som ett möte med en människa, direkt och fysiskt. Med oljefärg blandad med vax och pålagd i tunna lager på lager ger hon sina stora målningar en fysisk, kroppslig materialitet. Bildmuseet presenterar konstnärens serie Tungan på ordet (2003–2011), och dessutom skisser och collage.

Bildmuseet presenterar delar ur Ann Edholms serie Tungan på ordet (2003-2011), dessutom skisser och collage. Några av målningarna visas här offentligt för första gången. I verken finns tolkningar av konsthistoria och bibliska berättelser, av judiska deportationer under nazismen och hennes mors minnen från andra världskrigets Berlin.

Ann Edholm (f. 1953) bor och arbetar i Nyköping. Hon är utbildad vid Gerlesborgsskolan och Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Hon har varit professor i måleri vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm och Konsthögskolan Valand i Göteborg, och gästprofessor vid Konsthögskolan, Umeå universitet.

Ann Edholm finns bland annat representerad på Moderna museet, Göteborgs konstmuseum och Statens konstråd. Sedan 80-talet har hon haft ett stort antal utställningar och offentliga uppdrag. För Umeå universitet skapade hon 1998 på uppdrag av Statens konstråd det platsspecifika verket Tango d’amour, bestående av fem målningar på duk placerade runt den centrala ljusgården i Lärarutbildningshuset. 2013 genomfördes hennes vinnande förslag till en monumental ridå för en av de stora salarna i Förenta Nationernas högkvarter i New York.