Anna Kristensen/Grethe – En vapenmottagning

Umeå konsthall visar utställningen ”Grethe – En vapenmottagning” av konstnären Anna Kristensen. Genom ett omfattande dokumentärt arbete om sin pappa och hans deltagande i en dansk motståndsrörelse, vill hon synliggöra denna mörklagda del av andra världskrigets historia. Utställningen visar delar ur Kristensens egen process att försöka förstå det som hänt genom bland annat film, foto och måleri.

– Jag vill att mitt arbete ska väcka frågor och inspirera till motstånd mot de krafter som hotar medmänsklighet, jämlikhet, frihet och demokrati, säger Anna Kristensen.

Från att ha kämpat för sitt lands frihet och räknats till de ”goda”, blev Kristensens pappa från och med den 5 maj 1945 samtidigt från samhällets sida betraktad med misstänksamhet och som landsförrädare eftersom han även var kommunist. Direkt efter kriget flyttade han till Sverige. Han berättade mycket lite om sina upplevelser under kriget för sina närmaste.

Anna Kristensen är född 1956 i Tåsjö och är boende och verksam i Umeå. 2013 tilldelades hon VK:s kulturpris. Kristensen har en rad offentliga gestaltningar och separatutställningar bakom sig. Hon är utbildad på Den Fynske Kunstakademie i Odense 1976–1978, Konstskolan Brage i Umeå 1978–1979, Konstvetenskap Umeå Universitet 1978–1980.

Den 27 oktober 2018 till den 13 januari 2019 visas utställningen i Umeå konsthall, plan 3 i Väven. Se mer om utställningen och programmet som hör till på www.umea.se/konst.