Är UMEÅ en hållbar stad?

Norrlandsexperten och jounalisten Arne Müller synar med fotografen Stefan Persson de senaste energiska satsningar med stadsplanering, trafiklösningar och handelns utveckling. Nu sätts dock käppar i hjulen för de miljomässiga ambitionerna för att lyckas bli Europas miljohuvudstad.

När Umeå ansökte om att bli Europas miljöhuvudstad ville journalisten Arne Müller syna hur mycket substans det egentligen fanns i kommunens höga ambitioner. Resultatet blev en motstridig bild. Det görs ambitiösa och framgångsrika satsningar. Samtidigt sätter stadsplanering, trafiklösningar och handelns utveckling käppar i hjulen för de miljömässiga ambitionerna. För att göra slutsatserna tydligare har fotografen Stefan Persson satt samman ett bildspel till föredraget.