Architectures of Transition

Architectures of Transition

Utställningen presenterar nordiska arkitekter och projekt som representerar ett skifte i samtida arkitektur.

Utställningen presenterar nordiska arkitekter och projekt som på olika sätt representerar ett skifte inom den samtida arkitekturen. Vad innebär de allt starkare kraven på klimataktion för arkitekturen och vilka är de praktiska och estetiska effekterna? Hur kan arkitektur bidra i övergången mot ett nytt ekologiskt paradigm.

Architectures of Transition visar arkitektoniska svar på den ekologiska kris vi befinner oss i. I utställningen presenteras innovativa lösningar, nya materialval och alternativa sätt att utforma arkitektur och stadsrum. Genom fotografi, film och storskaliga installationer presenterar den pågående, realiserade och utopiska byggnadsprojekt som understryker möjliga vägar mot minskade utsläpp av koldioxid och miljövänliga byggmetoder. I anslutning till utställningen bjuder Bildmuseet in till föreläsningar, workshops och fysiska interventioner i det offentliga rummet.

I utställningen medverkar 3XN (Danmark), Anders Berensson Architects (Sverige), Belatchew Arkitekter (Sverige), CITA (Danmark), Framlab (Norge), HappySpace (Sverige), Lundén Architecture Company(Finland) och Norell/Rodhe (Sverige).

Architectures of Transition är initierad och producerad av Bildmuseet. För detta projekt har vi bjudit in curatorn, arkitekten och författaren Pedro Gadanho, Loeb fellow vid Harvard och tidigare chef för MAAT – Museum of Art, Architecture and Technology i Lissabon och tidigare intendent för samtida arkitektur på MoMA, New York.