Arkitektsamtal om cirkulär design

Arkitektsamtal om cirkulär design

Ett publikt samtal i utställningen Architectures of Transition om hur cirkulär design i arkitekturen kan vara en väg till mer hållbara livsmiljöer. Medverkar gör arkitekten Anders Berensson, Sverige, samt Lasse Lind från den danska arkitektgruppen 3XN/GXN. Moderator: Anders Jansson, museiintendent och en av utställningens curatorer. Språk: engelska

LASSE LIND är delägare och konsultchef på 3XN Architects & GXN Innovation. Han är expert på energieffektivitet och cirkulär design och ekonomi. För närvarande arbetar han bland annat med utvecklingen av 2 Findbury Avenue i London samt två projekt i Sydney, varav Sydney Fish Market presenteras i utställningen ”Architectures of Transition”.

ANDERS BERENSSON är arkitekt och undervisar på arkitektutbildningen vid KTH. Han medverkar i utställningen Architectures of Transition med tre projekt som alla utforskar hur cirkulär ekonomi och design kan användas både inom inredningsdesign och större stadsomvandlingar.

Bildmuseet / 40 år av internationell samtidskonst i Umeå