Art Friday med performance!

Art Friday på Bildmuseet med konst och bar. Hela Bildmuseet – utställningar, museishop och restaurang – är kvällsöppet till klockan 21:00. Den här kvällen performance (19:00): Den franske skådespelaren Philippe Girard framför dada-poesi. För svensk publik är han mest känd för sin medverkan i filmer som Cyrano de Bergerac och Micmacs. I Frankrike har han spelat på många stora teaterscener, allt från Shakespeare och Molière till samtida författare

Evenemanget är en del av programverksamheten i anslutning till utställningen Dada är dada, med verk från en av 1900-talets mest inflytelserika konströrelser. Dada uppstod 1916 i Zürich som en reaktion mot det pågående världskriget, nationalismen, det borgerliga samhällets konservativa värderingar och konventionella estetiska ideal. Under några år hann rörelsen utveckla sig till ett nätverk över stora delar av världen. Bildmuseet har lånat in konstverken från privata samlingar i Europa.