Att leva som andra!

Att leva som andra!

Camilla Björnehall som är mycket engagerad i olika funktionsrättsfrågor föreläser om ”Att leva som andra!” på Seniortorget, Renmarkstorget 15.

10.30–12.00 finns Funktionsrätt Umeås medlemsföreningar på plats och informerar om sina verksamheter i tält utanför Seniortorget. De föreningar som kommer finnas representerade är: Neuro Umebygden, Diabetesföreningen, DHR Umeå, Hjärnkraft Umeå, Afasi Umeå, Betula Pcf och Parkinson Umeå.

Seniortorget, Renmarkstorget 15