Att slippa göra resan ensam

Demensföreningen i Umeå.
Ibland kan det vara skönt att träffa andra i samma situation och prata, lyssna och dela med sig av sina tankar och funderingar.
I våra samtalsgrupper talar vi om vad det innebär att vara anhörig.

Som anhörig befinner vi oss på olika ”hållplatser i vår närståendes sjukdom. behovet att träffa andra, prata om förändringar i sjukdomen, livssituationen och hur man kan få stöd av samhället är mycket viktiga frågor. i våra samtalsgrupper talar vi om vad det innebär att vara anhörig.
Vi har grupper för anhöriga till yngre dementa(under 65 år) och för de som har anhöriga som är äldre.
Vi träffas 1-2 gånger i månaden i Vuxenskolans lokaler.

Intresserad? Ring Ewa Miller 070-622 03 44 eller maila: ewa.maria.miller@gmail.com .