Att slippa göra resan ensam

Demensföreningen Umeå har samtalsgrupper där man delar varandras erfarenheter. Med det utbyte som sker i gruppen får man hjälp med att bemästra sin situation och lär av varandras upplevelser. Man får kraft av att inte vara ensam.

Att slippa göra resan ensam
Vid besked om diagnosen demenssjukdom finns risken att det blir tyst omkring personen och den anhörige– inte sällan på grund av rädsla och missriktad hänsyn. Arbetskamrater och vänner drar sig undan. Det är väsentligt att tidigt bryta den demenssjukas och främst den anhöriges isolering och motverka omgivningens rädsla och tystnad.
Då är det så viktigt att få tillfälle till samtal och reflektion –att finna en ny plattform i livet.
Demensföreningen Umeå har, i samarbete med Vuxenskolan, samtalsgrupper för våra medlemmar. Vi har två grupper för anhöriga över 65 år och en grupp för anhöriga under 65 år och träffas regelbundet.
I våra samtalsgrupper delar man varandras erfarenheter. Med det utbyte som sker i gruppen får man hjälp att bemästra sin situation. Man lär av varandra och känner igen sig i varandras upplevelser. Det finns en kraft i gruppsamtalet, i upplevelsen av att inte vara ensam.
Kontakta Ewa Miller 070-6220344, ewa.maria.miller@gmail.com