Att vara Anhörig

Att vara Anhörig

En föreläsning med Johan Sjöö för dig som är anhörig till någon
med beroende eller psykisk ohälsa
Musik: Camilla Karlsson
Varmt välkomna!
Ingen kostnad – vi bjuder på fika

Välkommen till en föreläsning med Johan Sjöö från Uppsala.
Alla är välkomna men Johan riktar sin föreläsning till dig som är anhörig till någon
med beroende eller psykisk ohälsa.
Musik: Camilla Karlsson spelat flöjt och klarinett som en del av programmet
Varmt välkomna!
Ingen kostnad – vi bjuder på fika