Attityder till invandring och flyktingmottagande i ett Europeiskt perspektiv

Föreläsningen handlar om attityder till invandring och flyktingar; hur det skiljer sig mellan länder och i vilken utsträckning det har skett opinionssvängningar de senaste åren. Föreläsaren tar även upp kopplingarna mellan attityder och framgångar för partier med främlingsfientlig agenda.

Föreläsare är Andrea Bohman, postdoktor vid sociologiska institutionen, Umeå universitet.

Föreläsningen är en del av Folkuniversitetets nationella satsning på att anordna faktabaserade informationsinsatser om den rådande flyktingsituationen.

Dag: onsdag 4 november
Tid: 18.00
Lokal: Hörsal A i Lindellhallen, Umeå universitet.

Inget inträde, ingen föranmälan och alla är välkomna!

Föreläsningen är ett samarbete mellan Folkuniversitetet och Utrikespolitiska föreningen vid Umeå universitet.