Attraktiva Livsmiljöer i Norr

Attraktiv livsmiljö består av två primära delar; den sociala miljön för människor och den gestaltade miljöns innehåll, design och arkitektur. I norr behöver vi ta särskild hänsyn till lokalklimat och årstidsväxlingar, små städer och samhällen samt långa avstånd.

Föreläsare: professor Kristina Nilsson, LTU, https://www.ltu.se/staff/k/krinil-1.44115

Föreläsning med KRISTINA NILSSON, professor i arkitektur, Luleå Tekniska Universitet.

Lokal: Aulan, Folkuniversitetet