Bachkonsert: Den femte evangelisten

Bachkonsert: Den femte evangelisten

Sju musikstycken ur Das Wohltemperierte klavier. Flöjtsonat e-moll BWV 1034. Richard Öberg, flygel. Kristen Jansen Brodin, flöjt.

Plats: Tegs kyrka

Med reservation för eventuella ändringar (se webbplats).