Bada gratis på Vallabadet i sommar

Fri entré till Vallabadet 1 juli-18 augusti för dig som har Händer på lovet-kort.

Alla Umeå kommuns grundskolelever, förskoleklass till årskurs 9, får innan sommarlovet ett Händer på lovet-kort. Mot uppvisande av detta kort gäller gratis entré till Vallabadet 1 juli-18 augusti.

Vallabadets utebad är öppet under sommaren. Utebadet har en 25-metersbassäng, en mindre bassäng, rutschkana och en barnbassäng. Stora grönytor och lekplats ligger i anslutning till bassängerna.

Händer på lovet-kortet ger även gratis inträde till Umelagun 15-30 juni samt 1-18 augusti och Obbolabadet hela sommarlovet.