Barnteater Vem är var? på Sävarbiblioteket

Gratis teater för barn ca 3-5 år.

En berättarföreställning av Ögonblicksteatern utifrån Stina Wirséns bok Vem är var? Med hjälp av enkel vardagsrekvisita vill de locka till skapande och lek. Berättelsen inbjuder också till funderingar kring hem och familj.