Berättelser från projektet #vardagsrasismmotmigsomsame

Katarina Hällgren och Tobias Poggats från Sameradion & SVT Sápmi berättar om projektet #vardagsrasismmotmigsomsame där samer i mars 2017 uppmanades att dela med sig av sina upplevelser via sociala medier.

I mars 2017 gjorde Sameradion & SVT Sápmi en crouwdsourcingkampanj för att belysa hur vardagen för många samer ser ut idag. Genom hashtagen #vardagsrasismmotmigsomsame uppmanades samer dela med sig av sina upplevelser via sociala medier.

Det resulterade i en mängd berättelser, tunga, skrämmande, igenkännande och sorgliga berättelser som speglar hur okunskapen och koloniseringen av Sápmi påverkar samer idag. Vardagsrasism är något som många samer utsätts för från majoritetssamhället. Det handlar inte om extrema företeelser, snarare vardagliga handlingsmönster. Det gör inte vardagsrasismen till en mer human form av rasism, även om den kan grunda sig i okunskap och fördomar.

Föreläsare är Katarina Hällgren, projektledare för satsningen, och Tobias Poggats, sociala medier-redaktör under de dagar som satsningen pågick. Båda har gedigen erfarenhet som journalister inom samisk media. Katarina har bland annat jobbat som chefredaktör och ansvarig utgivare på tidningen Samefolket i 15 år och det senaste året som planeringsredaktör på Sameradion & SVT Sápmi. Tobias är frilansjournalist med en bakgrund både inom radio och tv på Sameradion & SVT Sápmi. Även han har jobbat som chefredaktör och ansvarig utgivare, på den samiska ungdomstidningen Nuorat.

Tid: 18.00 – 19.15 torsdag 14 september
Plats: Kvinnohistoriskt museum
Fri entre
Kvinnohistoriskt museum i samarbete med Såhkie Umeå sameförening

Programpunkten är en fördjupning till utställningen Interruptions