Beredskapsdagen

Beredskapsdagen

Beredskapsdagen är tillbaka! På lördag den 24 september kl. 11.00-15.00 kommer myndigheter och organisationer till Umeå centrum för uppvisningar, demonstrationer och samtal om krisberedskap, livsmedelsförsörjning och demokrati.

Efter två års uppehåll är den populära Beredskapsdagen tillbaka i Umeå. Den 24 september kl. 11.00-15.00 kommer myndigheter och organisationer till Umeå centrum för uppvisningar, demonstrationer och samtal om krisberedskap, livsmedelsförsörjning och demokrati.

Umeåregionens Brandförsvar kommer bland annat klippa upp en skadad bil i samverkan med polis och ambulans. Polisen kommer visa upp sina fordon. Det kommer även finnas möjlighet att fota sig själv i poliskläder samt ta del av uppvisning med polishundar. Årets tema på Beredskapsdagen är livsmedelsförsörjning och demokrati vilket också kommer lyftas på seminarier på Folket hus och på Rådhustorget av alla deltagande myndigheter och organisationer. Det blir en dag av information, intressanta samtal, demonstrationer och uppvisningar.

DELTAGANDE AKTÖRER
Ambulansen Umeå
Assistancekåren
Brandförsvaret
Försvarets forskningsinstitut
FOI
Representanter från de 18 frivilliga försvarsorganisationerna i Umeå
Försvarsmakten – Hemvärnet
M Sverige (f.d. Motormännen)
Polisen
Umeå kommun
Europeiska CBRNE-centret
Länsstyrelsen
Polisutbildningen
Missing people

DAGENS PROGRAM
11.00 Länsstyrelsen: Invigningstal – Lars Lustig, Länsråd.
11.15 Umeå Kommun: Energirådgivning
11.30 Försvarsutbildarna: Demonstration av krislåda
12.00 Polisen: Uppvisning sökhundar
12.45 Brandförsvaret: Uppvisning trafikolycka
13.20 Missing People
13.30 Polisen: Uppvisning sökhundar
14.30 Försvarsutbildarna: Demonstration av krislåda
15.00-16.30 AFF seminarium på Folket Hus om Livsmedelsberedskap