Bläck eller blod

En musikal med starka viljor, passion, kärlek och romantik. En musikal om skiftesreformen och om det moderna Sveriges födelse. I huvudrollerna Anders Ekborg och Lina Englund

Sverige 1789. Gustav III skräms av franska nyheter om uppror, frihet och jämlikhet; en revolution. Han gör sig enväldig och tystar all kritik, vilket får adeln att rasa och tala om republik. Baronen Rutger Macklean konspirerar mot kungen, förvisas till Skåne och fortsätter sin egen revolution inspirerad av upplysningens idéer. – Han upphävde livegenskapen, rev de gamla byarna och erbjöd ett ljust och fräscht nybyggt hus åt varje familj med sammanhållen jord omkring. Det var en enorm revolution, säger dramatikern Erik Norberg. Nya jordbruksmaskiner infördes på Mackleans skånska gods och bönderna fick betala arrende i stället för att göra dagsverken. Skiftesreformeneffektiviserade jordbruket men bröt också upp sammanhållningen i byarna. I »Bläck eller blod« blir Kajsa förtjust i både förnyelsen och den unge magistern Samuel, vars lära tänder hopp om böndernas frihet i en jämlik värld. Baronens hetsige släkting Adolph Ribbing manar däremot till väpnad revolt för att störta kungen. Upplysningens idéer blev aldrig till revolution i Sverige men sipprade ändå in. I Sverige skrevs upplysningen snarare i bläck än i blod. På sitt gods såg Rutger Macklean till att folket fick skolgång, ett halvsekel innan folkskolans införande.
»Bläck eller blod« är en genomkomponerad musikal med stor ensemble. Bakom det annorlunda ämnesvalet skiftesreform gömmer sig en historia om det moderna Sveriges födelse. En tid där idéer får fäste om att makten ska utgå ifrån folket istället för Gud och konungen. En tid där många av de idéer vi idag tar för självklara föds; som frihet och jämlikhet. – Det skedde ingen stor genomgripande kullkastning av det gamla, det var snarare enskilda personer, läsesalonger, små initiativ. Den stora revolten kom aldrig till Sverige, säger Erik Norberg.