Bokcafé Pilgatan: Där rinner en älv genom Saivomuotka by- Pia Mariana Raattamaa Visén

Ett Sverige i förändring och om platsens betydelse. En krönika
om en familj vid Muonioälven från slutet av 1800-talet till idag.