Bokcafé Pilgatan: De som dödar drömmar sover aldrig – Jan Guillou

I romanserien Det stora århundradet har det nu blivit 70-tal och i vänstervågens kölvatten opererar säkerhetstjänsten intensivt.