Bokcafé Pilgatan: Den nya dagen gryr – Johan Svedjedal

Karin Boye såg en ny dag gry; för kvinnans frigörelse, för en ny sexualsyn och för ett nytt samhälle. En omslutande biografi.