Bokcafé Pilgatan: En shtetl i Stockholm – Kenneth Hermele

Skildringen av att växa upp på 50-talet i en ortodox judisk familj på Söder i Stockholm blev Augustnominerad.