Bokcafé Pilgatan: En skog som går omkring bland husen – Marianne Folkedotter, Rickard N Jokela

”Diktsamlingen tillägnar jag Moder Jord. Den speglar min egen upplevelse av att vara en del av naturens enastående kretslopp där födelse, liv, död och återskapande avlöser varandra”. En poesimusikalisk föreställning.