Bokcafé Pilgatan: God natt på jorden – Linda Bondestam

I samband med utställningen på Bokcafé Pilgatan berättar den lovprisade illustratören och konstnären om sitt skapande.