Bokcafé Pilgatan: Höstmarknad

Traditionsenlig höstlig kulturmarknad på Pilgatan.