Bokcafé Pilgatan: Lennart Hellsing 100 år – Lena Kåreland

Hellsing-biografins författare, professor emerita Lena Kåreland, berättar om en gränsöverskridande multikonstnär.