Bokcafé Pilgatan: Marknadens tyranni – Björn Elmbrant

Den nyliberala eran har skapat ett missnöje mot de etablerade politiska partierna. Ett inlägg om hur demokratin kan räddas.