Bokcafé Pilgatan: Osebol – Marit Kapla

Poetiskt och polyfont vittnesmål om landsbygdens avfolkning och välfärdens nedmontering med utgångspunkt från den lilla orten.