Bokcafé Pilgatan: Övergivenheten – Elisabeth Åsbrink

En familj, tre kvinnor och tre städer. Romanen bygger på författarens egen familjehistoria fylld av emigration, utsatthet och stor kärlek.