Bokcafé Pilgatan: Roten till allt ont – Micke Leijnegard

Romandebuten är en historia om Sverige av idag. En studie i gott och ont, rätt och fel. Vem stjäl från riskkapitalisterna och ger till folket?