Bokcafé Pilgatan: Songs for summer evenings – Tisdagsjazz

Jan Danielsson och Gunnar Wiklund väljer musik för hängmattan och bersån.