Bokcafé Pilgatan: Tisdagsjazz – Från Mosul till Broadway – live!

Den irakiske klarinettmästaren Basim Jamal hälsar på i jazzen tillsammans med Ruts Orkester.