Bokcafé Pilgatan: Trängd demokrati – Malin Rönnblom, Andreas Öjehag-Pettersson

En analys av den nyliberala styrningens destruktiva konsekvenser för demokratin inom kultur, jämställdhet, mäns våld mot kvinnor och upphandling. I temaserien Till demokratins försvar.