Bokcafé Pilgatan: Vajlett och Rut – Karin Alfredsson

Två kvinnor, skolfröken och postfröken, bryter mot normen i ett litet samhälle i Västerbottens inland. Ett starkt och varmt relationsdrama från mitten av förra seklet.