Bokcafé Pilgatan: Virginia Woolf, en biografi – Görel Kristina Näslund

En ny inträngande biografi om Virginia Woolf. Näslund är vid sidan om författarskapet även psykolog och doktor i medicinsk vetenskap samt en av Sveriges främsta pomologer, uppvuxen i en by utanför Umeå.