Bokcafé Pilgatan: Visdomens hus – Ronny Ambjörnsson

Om muslimska idévärldar under 1400 år. Kunskaper i islams kultur- och idéhistoria saknas i dagens debatt.