Bostaden: lyx eller social rättighet?

Seminarium om vad som krävs för att bostaden ska bli en social rättighet.

Idag är det svårare än någonsin för den som saknar pengar att få en bostad och köerna till allmännyttan är långa. Vad krävs för att bostaden ska bli en social rättighet?
Medv.: Lars-Fredrik Andersson, forskare och projektledare för Bostad 2030, Kerstin Granberg-Lundgren, ordf. Hyresgästföreningen, Mikael Berglund ordf. byggnadsnämnden. Röster från några som känt av den kärva bostadsmarknaden.