Bra mat för äldre-om matens vikt för god hälsa

Bra mat för äldre-om matens vikt för god hälsa

På Seniortorget, renmarkstorget 15, informerar Marlene Hedelin , legitimerad dietist Umeå kommun, om matens betydelse för en god hälsa, både på kort och lång sikt.

När vi blir äldre förändras kroppens behov av energi och näring. Det gör att vi behöver tänka lite extra på vad och hur vi äter. Några av frågeställningarna som tas upp under föreläsningen är;
Vilka näringsämnen är särskilt viktiga när vi blir äldre?
Vad påverkar behovet av energi och näring?
Hur får vi i oss allt det vi behöver?
Hur hanteras minskad matlust?

Välkommen!