Bra matvanor för äldre – matens vikt för god hälsa

Bra matvanor för äldre – matens vikt för god hälsa

Dietist föreläser om hur mat och matvanor bidrar till att bibehålla en god hälsa. Sänds även digitalt.
Seniortorget, Renmarkstorget 15

Bra matvanor när man blir äldre är en viktig del för att skapa bra förutsättningar för att orka leva ett aktivt liv med bibehållen bra fysisk funktion även högt upp i åldern. Goda matvanor kan också förebygga vissa sjukdomar som t.ex. diabetes och hjärtkärlsjukdomar. Det tas upp vad goda matvanor och livsmedelsval innebär generellt och vad man som äldre kan behöva tänka extra på när det gäller maten.

Ingen anmälan.

Välkommen!

Föreläsare: Sara Lundström, legitimerad dietist, Norrlands Universitetssjukhus