Bra matvanor för äldre – om matens vikt för en god hälsa

Bra matvanor för äldre – om matens vikt för en god hälsa

Du får veta vad goda matvanor och livsmedelsval innebär generellt och vad man kan behöva tänka lite extra på. Sänds även digitalt.

Seniortorget, Renmarkstorget 15

Bra matvanor när man blir äldre är en viktig del för att skapa bra förutsättningar för att orka leva ett aktivt liv med bibehållen bra fysisk funktion även högt upp i åldern. Goda matvanor kan också förebygga vissa sjukdomar som exempelvis diabetes och hjärtkärlsjukdomar.

Åhörare på plats har möjlighet att föra en dialog och ställa frågor direkt till föredragshållaren. Åhörare som medverkar digitalt kan ställa frågor i chatten.

Ingen anmälan krävs.

Välkommen!

Föreläsare: Sara Lundström, legitimerad dietist, Medicinmottagningen, Norrlands Universitetssjukhus