Bridge the #1 mind game

Bridge, kortspelet som är socialt, roligt och utmanande.
Kom, se och prova på.

Den 5 Mars mellan 12 och 16 kommer Bridgeklubben Björken att finnas i Väven.
Du kommer att kunna se hur bridge spelas av klubbens medlemmar samt att få prova på en enklare form av bridge kallad Minibridge. Minibridgen är ett utmärkt sätt att kliva in i bridgens värld.
På Söndagar 14-16 spelas minibridge i vår klubblokal på Moritzvägen 2 (vid ok-haga). Bridge the #1 mind game för en socialt roligt och utvecklande fritidsaktivitet.